Adres

Świdnicka 7A
58-160 Świebodzice
 

Telefony

+48 74 66 67 202
+48 698 666 998
 

Godziny otwarcia

Pn-Śr 7-15
Czwartek 7-17
Piątek 7-13

Remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych

Tytuł projektu: „Remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Granicznej nr 3-3A, Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A, Piłsudskiego nr 19, Ofiar Oświęcimskich nr 54 oraz Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach”.

Celem projektu jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Cele szczegółowe to poprawa jakości życia mieszkańców, która zostanie zrealizowana poprzez poprawę stanu technicznego budynków, w tym częściowej izolacji termicznej z wydajnością energetyczną obniżającą koszty utrzymania lokali mieszkalnych; zminimalizowanie konfliktów społecznych; identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania; podniesienie poziomu motywacji związanej z aktywnością społeczną. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Świebodzic, osoby zamieszkujące budynki mieszkalne wielorodzinne objęte projektem. Przedmiotem projektu jest modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym w pięciu budynkach będą prowadzone działania poprawiające efektywność energetyczną. Wnioskodawca z Partnerami przygotował działania z myślą o poszczególnych grupach niepełnosprawności: osobach niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i mających trudności w poruszaniu się. Zaproponowane rozwiązania będą skuteczne także dla innych osób, na przykład rodziców z wózkami dziecięcymi, osoby starsze, przemieszczających się ze słuchawkami na uszach, śpieszących się i innych.

Wartość projektu: 1 458 587,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 196 445,49 PLN