Adres

Świdnicka 7A
58-160 Świebodzice
 

Telefony

+48 74 66 67 202
+48 698 666 998
 

Godziny otwarcia

Pn-Śr 7-15
Czwartek 7-17
Piątek 7-13

Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Zamkowej nr 9, 10, 20, 23, 28, 30, 31, 32, 33 w Świebodzicach

Celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Świebodzice, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Zamkowej nr 9, 10, 20, 23, 28, 30, 31, 32, 33 w Świebodzicach.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Cele szczegółowe zostały określone następująco: 1.Efektywne wykorzystanie energii cieplnej; 2.Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych; 3.Poprawa warunków użytkowania budynków mieszkalnych.

Realizacja projektu, przyniesie korzyści: zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej; ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zmniejszone koszty ogrzewania budynków; propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych; wzrost aktywności ekologicznej ludności; zwiększenie atrakcyjności ekologicznej regionu.

Wartość projektu: 1 143 133,69 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 840 822,48 PLN