Adres

Świdnicka 7A
58-160 Świebodzice
 

Telefony

+48 74 66 67 202
+48 698 666 998
 

Godziny otwarcia

Pn-Śr 7-15
Czwartek 7-17
Piątek 7-13

Zapytanie ofertowe na opracowanie audytu energetycznego

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 29 zapraszamy do złożenia ofert na przygotowanie:
Audytu energetycznego i ex ante

Dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

W/w dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o pożyczkę termomodernizacyjną/pożyczkę na Efektywność Energetyczną, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Termin składania ofert: 27 lutego 2021, godz. 10:00 w sekretariacie Prefekt Sp. z o.o. w Świebodzicach.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.