Adres

Świdnicka 7A
58-160 Świebodzice
 

Telefony

+48 74 66 67 202
+48 698 666 998
 

Godziny otwarcia

Pn-Śr 7-15
Czwartek 7-17
Piątek 7-13

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy przyrodniczej

W imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Graniczna 12, Graniczna 14 oraz Zamkowa 29 zapraszamy do złożenia ofert na przygotowanie:

Ekspertyzy przyrodniczej (opinii ornitologicznej i chiropterologicznej)

W/w ekspertyza jest niezbędna do złożenia wniosku o pożyczkę termomodernizacyjną/pożyczkę na Efektywność Energetyczną, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Termin składania ofert: 11 czerwca 2021, godz. 10:00 w sekretariacie Prefekt Sp. z o.o. w Świebodzicach.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.